Klankbordgroep

Een groep enthousiaste ouders helpt het team van De Meent en de MR om na te denken over diverse schoolzaken, vanuit aandachtspunten aangedragen vanuit ouders en/of het team van De Meent.

De klankbordgroep bestaat uit ongeveer 8 ouders en komt regelmatig bij elkaar. Ook is er altijd een vertegenwoordiging vanuit het team van De Meent alsook de MR aanwezig.

Projecten in schooljaar waarbij de klankbordgroep betrokken is:

  • Opknappen van het buitenterrein: snoeien, opruimen en aanleggen nieuwe beplanting.
  • Plaatsen/verbeteren bewegwijzering; vergroten van de veiligheid en herkenbaarheid rondom de school.
  • Organiseren van diverse activiteiten: voorbereiden en organiseren van een open dag, activiteiten rondom NL doet.
  • Promotie school.