OBS de Meent

De Meent is een Gezonde School
met veel ruimte binnen en buiten
én veel ruimte om te ontwikkelen,
inclusief een eigen Willie Wortels Uitvinderij.

Dat zien we aan onze resultaten, het plezier van de leerlingen en de tevreden ouders!

Gezonde school=Fruit op School!

W&T op school= toekomstgericht

www.kwtg.nl/inspiratie/regio-rivierenland/


Waar zijn de leerlingen van de leerlingenraad tevreden over in schooljaar 2017-2018:
‘We zijn allemaal vrienden van elkaar……’ (groep 5 en 6)
‘Je kent iedereen……………’(groep 6)
‘De Koningsspelen waren leuk omdat we dat met De Sterappel samen deden’(groep 5)
‘We hebben leuke excursies gedaan zoals naar Villa Vleermuis in Wageningen”(groep 4)
‘We hebben zoveel ruimte en kunnen lekker buiten gymmen’ ( groep 7)
‘We hebben veel vrijheid om te kiezen’ (groep 8)

Ze hebben ook praktische tips: - meer verntilators aanschaffen - meer poppenkast spelen en meer voorlezen in groep 1/2 , want dat vindt iedereen zo leuk. Lijnen op het plein schilderen voor het voetbalveld. We nemen deze tips mee en we danken de leerlingen voor het meedenken!!

De Meent geeft de leerlingen: Kanjertraining

Facebook