Home

OBS de Meent

“Op een kleine school groot worden!”

Basisschool De Meent is een openbare basisschool in het dorp Ommeren. Op onze kleine school werken we met combinatiegroepen waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor de leerlingen. Door de kleinschaligheid is er veel structuur en een rustige werksfeer.

Zelfstandig werken en samenwerken nemen bij ons een belangrijke plaats in. Bij meerdere vakken verwerken onze leerlingen de leerstof digitaal waardoor ze direct feedback krijgen op hun leerontwikkeling. Met de Kanjertraining leren wij onze leerlingen respectvol op te komen voor zichzelf en een ander. De leerlingen worden voorbereid op de toekomst door middel van de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan onderzoekend leren middels de methodes Kleuterplein, Leskracht en ons eigen ontdeklokaal, Willie Wortels Uitvinderij.

Wij zijn een erkende gezonde school met vijf dagen fruit per week. Ook bij de overblijf is dat terug te zien. Er wordt een gezonde lunch klaargezet aan gedekte tafels, zodat de leerlingen rustig en gezellig samen kunnen lunchen. In en rond de school is er veel ruimte zoals een groot en klein voetbalveld en een bospad. De leerlingen kunnen hier tijdens de pauze en na de lunch heerlijk spelen.

Bent u nieuwsgierig geworden?

Bekijk de onderstaande flyer voor meer informatie.

Flyer OBS De Meent

Wilt u een kijkje nemen op onze school?

Belt u dan om een afspraak te maken naar 0344-601937 en vraag naar Miriam Derksen of stuur een mail naar miriam.derksen@basisburen.nl.