Contacten/ Instanties

Jeugdarts KNMG
Veerle Depickere
Telefoon (algemeen GGD): 088 144730

Jeugdverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg
Gerlinde Bax-van Doorn
gbax@ggdgelderlandzuid.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag
Bezoekadres: Kersenboogerd 2, Tiel