Contacten/ Instanties

Jeugdarts KNMG
Veerle Depickere
Telefoon (algemeen GGD): 088 144730

Jeugdverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg
Amanda van der Zee
avanderzee@ggdgelderlandzuid.nl
Bezoekadres: Kersenboogerd 2, Tiel

Stichting Basis Buren
Directeur: Krista van Vreeswijk
Bezoekadres: De Wetering 3, 4021 VZ Maurik
Telefoon: 0344-691177