Schoolgids

Op onze school werken wij sinds 2018 met een meerscholendirectie. Dit zijn, Gerrie Amperse en Anneke Smits. De twee directeuren zijn samen verantwoordelijk voor goed onderwijs op drie basisscholen. Deze drie scholen, De Meent, De Regenboog en De Sterappel, liggen geografisch gezien in een straal van 5 kilometer. De taken zijn per directeur verdeeld evenals de aanwezigheid op de drie scholen.

 

 Jaarlijkse bijlage bij schoolgids 2018-2019

pdf Schoolgids 2016