OC

De oudercommissie heeft als taak de bloei van de school te bevorderen en interesse van ouders voor de activiteiten op school te stimuleren. Vanuit deze betrokkenheid worden vaak ondersteunende werkzaamheden verricht. Op De Meent zijn de leden van de oudercommissie betrokken bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten zoals: de sinterklaas- en kerstviering, het lentefeest, schoolreisjes, laatste schooldag, enz.

De oudercommissie, bestaande uit 6 leden, vergadert ongeveer 6x per jaar. Bij deze vergadering is ook altijd een leerkracht aanwezig.

Vrijwillige ouderbijdrage
Kinderen zijn natuurlijk op school om te leren, maar af en toe moet er ook de mogelijkheid zijn om te ontspannen en om leuke dingen te ondernemen. Om de kinderen regelmatig iets extra´s te kunnen bieden zoals een cadeautje met Sinterklaas, kerstviering, Kinderboekenweek, lentefeest, sportdag, zomerfeest, laatste schooldag, buitenspeelgoed en meer, is er destijds een ouderbijdrage in het leven geroepen.
Hierbij het verzoek om de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 aan ons over te maken. Met uw bijdrage worden dus activiteiten betaald die niet door de overheid worden vergoed.

Uw bijdrage voor dit schooljaar bedraagt:
Voor het hele schooljaar
Groep 1 t/m 8: €30,-
Voor de kinderen die in of na januari beginnen
Groep 1 t/m 8: €15

U kunt dit bedrag over maken naar: NL04RBRB 0943395674 t.n.v. Oudercommissie OBS DE MEENT onder vermelding van de volledige naam van uw kind(eren) en de groep waarin ze zitten.

We wensen uw kind(eren) een leuk en leerzaam schooljaar toe.

Namens de oudercommissie,
Marianne Kruger
Penningmeester oudercommissie.

Jaarverslag 2020 2021.docx