Visie en missie

Openbare basisschool De Meent in Ommeren is een kleine school in een prachtig landelijk gebied. De leerlingen komen uit Ommeren, Lienden en de omliggende dorpen.

De 7 redenen die onze school bijzonder maken:

  1. Ons sleutelwoord is SAMEN. We werken samen met de leerlingen aan hun ontwikkeling. We werken samen met de ouders aan een goede, vrolijke en gezonde school.
  2. We hebben veel ruimte binnen en buiten, waardoor we o.a. samenwerken- en stilte werkplekken hebben en een eigen speeltuin en voetbalveld. Ook na schooltijd blijven hier altijd veel kinderen nog even samen spelen.
  3. Ons onderwijs is eigentijds door het gebruik van nieuwe methodes, tablet in groep 4 en Chromebooks in groep 5 t/m 8.
  4. We maken excursies en laten gastlessen verzorgen om de leerlingen de geleerde zaken in de praktijk te laten zien en ervaren.
  5. We hebben een techniek- en ontdeklokaal: Willie Wortels Uitvinderij. Hier doen de leerlingen o.a. proefjes.
  6. We zijn een gezonde school. We hebben vijf dagen in de week schoolfruit en een gezonde verzorgde lunch bij de overblijf.
  7. En…. belangrijk: wij geven goed onderwijs. We hebben al jaren op rij een boven gemiddelde Cito- eindscore!