Visie en missie

“Op een kleine school groot worden!”

Missie:
Wij willen onze leerlingen zelfredzaam maken en begeleiden in hun cognitieve en sociale ontwikkeling.

Identiteit:
De Meent is een openbare basisschool in het dorp Ommeren. Wij zijn een school met kleine combinatiegroepen waardoor er veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen is. Door de kleinschaligheid is er veel structuur en een goede rustige werksfeer. Zelfstandig werken en samenwerken nemen bij ons een belangrijke plaats in. Bij meerdere vakken verwerken onze leerlingen de leerstof digitaal waardoor ze direct feedback krijgen op hun leerontwikkeling. Met de Kanjertraining leren wij onze leerlingen respectvol op te komen voor zichzelf en een ander. Wij zijn een erkende gezonde school met vijf dagen fruit per week en veel ruimte om de school zoals een eigen voetbalveld en een bospad. De leerlingen worden voorbereid op de toekomst door middel van de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan onderzoekend leren middels de methodes Kleuterplein, Leskracht en ons eigen ontdeklokaal, Willie Wortels Uitvinderij.