Groep 5/6

Welkom bij groep 5/6.

Deze leuke groep bestaat uit 16 leerlingen met juf Karlijn in de ochtenden. In de middagen krijgt groep 5/6 samen met groep 7/8 les van meester Peter.

In de ochtend krijgen de kinderen lessen voor lezen, spelling, rekenen, studievaardigheden, verkeer, begrijpend lezen en Engels. Wij hebben sinds een paar jaar een tablet waar de leerlingen veel op doen. Zij rekenen hier iedere ochtend op, maken taken uit hun weektaak of kunnen er even op ontspannen.

’s Middags hebben de leerlingen bij de meester o.a. les in aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en gym. Dit jaar krijgen ze om de week les van een vakleerkracht gym, meester Kevin.

Naast het harde werken zullen wij ook leuke creatieve, muzikale en theatrale dingen doen. Zo gaan wij ons weer voorbereiden op een spetterend Meenttheater en maken wij ons lokaal gezellig met mooie creaties.

Dit jaar zijn wij met de Kanjertraining gestart. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich fijn voelt in de klas. Zo hebben wij aan het begin van het jaar onze klassenregels samen opgesteld en ondertekend. We hopen allemaal kanjers in het met elkaar omgaan te worden.

Groetjes,
Groep 5/6 en juf Karlijn