Groep 4/5/6

Welkom bij groep 4/5/6

Deze leuke groep bestaat uit 17 leerlingen met juf Karlijn. Op dinsdagmiddag krijgen wij gymles van juf Miriam.

De kinderen hebben allemaal hun eigen chromebook. De kinderen rekenen hier iedere ochtend op, maken taken uit hun weektaak of kunnen er even op ontspannen.

Wij krijgen elke dag lessen spelling, taal en rekenen. We zijn vorig jaar gestart met een nieuwe methode voor technisch lezen en begrijpend lezen, namelijk Atlantis. Naast de basisvakken krijgen wij ook lessen in Kanjertraining, crea, verkeer, Leskracht (WO) en studievaardigheden (groep 5/6). Daarnaast zullen wij ook wekelijks d.m.v. circuits de leerstof oefenen.

Naast het harde werken zullen wij ook leuke creatieve, muzikale en theatrale dingen doen. Zo gaan wij ons weer voorbereiden op een spetterend Meenttheater en maken wij ons lokaal gezellig met mooie creaties.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich fijn voelt in de klas. Zo hebben wij aan het begin van het jaar onze klassenregels samen opgesteld en ondertekend. We hopen allemaal kanjers in het met elkaar omgaan te worden.

Groetjes,

Groep 4/5/6 juf Karlijn